Bendrosios žinios

Laisvos darbo vietos

Details

 Šiuo metu Kauno Jono Laužiko mokyklai reikalingi:

  • Psichologas/ė (0,5 etato)

Gyvenimo aprašymus siųskite el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mokyklos himnas

Details

Klausytis himno:

 

Mokyklos himno žodžiai

1.

Man mokykla tikrai namai antrieji,

Kas rytą aš į ją smagiai skubu.

Ji, kaip ir mano artimieji,

Suprasti moko, kas gyvenime svarbu.

 

Priedainis

Aš ypatingas, bet draugiškas ir linksmas.

Aš, kaip ir tu, esu žmogus.

Girdi, aš noriu būt laimingas,

Pažint pasaulį ir turėt gerus draugus.

 

2.

Man mokykla - gyvenimo varteliai.

Kas rytą aš į ją smagiai skubu.

Mes rasim savo laimės kelią,

Nes tai labai gyvenime svarbu.

 

Priedainis

Aš ypatingas, bet draugiškas ir linksmas.

Aš, kaip ir tu, esu žmogus.

Girdi, aš noriu būt laimingas,

Pažint pasaulį ir turėt gerus draugus.

Mokyklos dokumentai

Details

Dėl mokyklos pavadinimo pakeitimo


2017-2018 m. m. pradinio, pagrindinio individualizuotų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų planai

1 priedas Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašas

2 priedas. 1-2 klasių pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas

3 priedas. Pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas

4 priedas. Komunikacinė veikla

5 priedas. Meninė veikla

6 priedas. 5-10 klasių bei socialinių įgūdžių ugdymo klasių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, socialinės bei prevencinių dienų, sąrašas

7 priedas Pradinių klasių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, socialinės bei prevencinių  dienų, sąrašas

2017/18 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės,  praktinės, socialinės, prevencinės veiklos programa

2017-2018 m. m. neformalaus švietimo tvarkaraštis

 


Kauno Jono Laužiko mokyklos 2016-2018 m. strateginis planas

Kauno Jono Laužiko mokyklos 2017 m. veiklos planas

Kauno Jono Laužiko mokyklos veiklos tobulinimo planas

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos strateginis planas

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos nuostatai

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos darbuotojų etikos kodeksas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Darbo su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti mokyklą moksleiviais tvarkos aprašas

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Pašalinių asmenų lankymosi Kauno Jono Laužiko specialiojoje mokykloje tvarka

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos organizavimo tvarkos aprašas


2016-2017 m. m. pradinio, pagrindinio individualizuotų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo planai

2016-2017 m. m. mokinių pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programa

2016-2017 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos programa

1 priedas. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašas

2 priedas. Komunikacinė veikla

3 priedas. Pažintinė veikla

4 priedas. Meninė veikla

5 priedas. Fizinė veikla


Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kauno Jono Laužiko  specialioje mokykloje tvarkos aprašas

2017/18 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės,  praktinės, socialinės, prevencinės veiklos programa

   

Šiandien  

Penktadienis, 23 Vasaris 2018
00:21:14
   

Nuorodos  

   

Vaikų linija  

Vaiku linija

   
   

Pamokų laikas  

pamokulaikas.png
   

Mus aplankė  

110726
ŠiandienŠiandien3
VakarVakar98
Šią savaitęŠią savaitę289
Šį mėnesįŠį mėnesį1994
Iš visoIš viso110726