Bendrosios žinios

Mokyklos renovacija

Details

 

   Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstrukcija

   Pateikta projekto „Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstrukcijos“,  paraiška buvo sėkmingai įvertinta visuose vertinimo ir atrankos etapuose ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (LR ūkio ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 4-590) priėmė sprendimą suteikti paramą šioje projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti .

2009 01 30 buvo pasirašyta projekto „Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstrukcijos“, projekto kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-05-V-01-017,finansavimo ir administravimo sutartis. Projektui skirta ES struktūrinių fondų parama.

 Projekto veiklų įgyvendinimas:

 1. Šildymo sistemos renovacija

2. Lauko durų keitimas naujomis

3. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas

4. Stogo rekonstrukcija

5. Grindų apšiltinimas

Pažymėjimą apie mokyklai skirtą finansavimą įteikė VŠĮ LVPA direktorius Saulius Jakštas.

2008 01 30 paramos pazymejimo iteikimas kauno 1sim atstovui

Projektą administruoja Kauno 1-osios specialiosios mokyklos darbuotojai:

Projekto vadovas – Salomėja Ratkevičienė, direktorė, atsakinga už einamąją projekto priežiūrą;

Projekto vyr. buhalteris – Marijona Laurinavičienė, vyr. buhalterė, atsakinga už projekto buhalterinės apskaitos tvarkymą;

Projekto priežiūra – Juozas Jurgaitis, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams, atsakingas už atliekamų darbų savalaikiškumą, viešųjų pirkimų priežiūrą.

 

    2009.03.02 Skelbiamas Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstravimo darbų derybų konkursas.

sanglauda

                                                       

      2009.09.21 Su UAB "Rofolis" pasirašyta sutartis dėl Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstravimo darbų. Darbų apimtys: renovuoti šildymo sistemą – 1 vnt., pakeisti 44,69 m² lauko durų, apšiltinti 2370 m² išorinių lauko sienų, rekonstruoti 1648 m² stogo, apšiltinti 1624 m² grindų.

sienu renovacijastogas

    Pakeistos durys, apšiltintos lauko sienos , rekonstruotas stogas, apšiltintos grindys.

 

Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstrukcija

Projekto numeris: VP3-3.4-ŪM-05-V-01-017

Projekto pavadinimas:

Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacija ir pastatų rekonstrukcija

Projekto vykdytojas: Kauno 1-oji specialioji mokykla, Tunelio g. 41, 50140 Kaunas

Projekto įgyvendinimo laikas: 2009 m. rugsėjo mėn. – 2010 m. gegužės mėn.

Projektui skirta ES struktūrinių fondų parama.

IŠ ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto vertė: 2.209.372,00 Lt


 

stendas perdarytas

Projekto ištakos:

    Kauno 1-osios specialiosios mokyklos pastatas, statytas 1961 m., yra trijų aukštų, bet pastato būklė iki projekto pradžios buvo ypač prasta. Didžioji išorinių sienų dalis buvo sumūryta iš plytų, buvo prasidėjęs sienų irimas. Apdailinis sienų mūras vietomis buvo ištrupėjęs, išplautas, buvo atsivėrę vertikalūs plyšiai. Siekiant sumažinti šilumos nuostolius per išorines aitvaras , buvo tikslinga šiltinti fasadus iš išorės, pakeisti pastato duris ir grindis. Buvo būtina ir stogo renovacija, įrengiant papildomą šiluminės izoliacijos sluoksnį, šilumos sistemos atnaujinimas.

Projekto tikslas:

    Pagrindinis projekto tikslas – siekiant sumažinti energijos suvartojimą, padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno 1-osios specialiosios mokykloje, įdiegiant energiją taupančias priemones.

Projekto uždaviniai:

    Atlikti pastato išorinių atitvarų ir susijusios infrastruktūros šiluminį izoliavimą, atnaujinimą ir modernizavimą, atliekant šildymo sistemos rekonstrukciją, stogo keitimą su apšiltinimu, durų keitimą, fasado šiltinimą.

    Užtikrinti atitikimą nustatytoms higienos normoms.

    Pagerinti mokymosi ir darbo sąlygas Kauno 1-osios specialiosios mokyklos mokiniams ir darbuotojams.

Projekto veikla:

    1.Energijos taupymo priemonių diegimas:

grindų keitimas ir apšiltinimas,

išorinių durų keitimas.

fasado apšiltinimas,

stogo renovacija ir apšiltinimas,

šildymo sistemos rekonstrukcija,


 

2.Pasiekti rezultatai:

    Kauno 1-osios specialiosios mokyklos šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstrukcijos metu modernizuota šildymo sistema, rekonstruotas ir apšiltintas stogas (1648,00 m²), pakeistos mokyklos išorinės durys (44,69 m²), pakeistos ir apšiltintos grindys (1624,00 m²), apšiltintas bei nudažytas fasadas (2370 m²), kuris dera prie Tunelio gatvėje įsikūrusių pastatų kompleksų.

Struktūrinės paramos svarba projektui:

    Mokyklos kapitalinio remonto projektui skirta ES parama – 1.405.284,12 litų – ženkliai prisidėjo prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. Be jos nebūtų atlikta kompleksinė visos mokyklos renovacija.

Kodėl šis projektas sėkmingas:

    Atlikus šilumos ūkio renovacijos ir pastatų rekonstrukcijos darbus, pagerintos ne tik mokymosi ir darbo sąlygos Kauno 1-osios specialiosios mokyklos mokiniams bei darbuotojams, bet ir per šildymo sezoną suvartota mažiau šilumos energijos, bei sutaupyta išlaidų už šilumos energiją. Sutaupytas lėšas mokyklos administracija galės panaudoti mokyklos modernizacijai, materialinės bazės gerinimui.

    Kauno 1-osios specialiosios mokyklos administracija džiaugiasi, kad įgyvendinus projektą, gyvenama taupiau ir šilčiau. Mokykla tapo šviesesnė, šiltesnė ir jaukesnė.

nuotrauka ikellt 3sstendas logo
 

Asmuo kontaktams: Juozas Jurgaitis

tel. +370 687 27747

al.paštas : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> j.jurgaitis@yahoo.com

Projektai

Details

Projektas „Graži tu mano, brangi tėvyne“, skirtas atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti.

Mokytoja Lida Svylienė


Integruotas tęstinis projektas „Muzika skatina mokinių kalbinę motyvaciją“

Kauno Jono Laužiko mokykloje 2017 m. lapkričio 21d. vyko mokyklos logopedžių ir Kauno I-osios muzikos mokyklos mokinių bei mokytojų integruotas tęstinis projektas „Muzika skatina mokinių kalbinę motyvaciją“.

Projekto metu mokiniai susipažino su smuiku, bandė jį paliesti ir išgauti garsus. Be to, jie mokėsi klausyti muzikos kūrinių, dainuoti daineles, ritmiškai ploti ir šokti pagal girdimą muziką. Patirdami teigiamas emocijas, mažieji dalyviai tarė jau išmoktus garsus kalboje – dainelėse.

P 20171121 114325

 


Projektas „Piname draugystės vainiką“

2017 m. gegužės 10 d. Kauno Jono Laužiko specialiojoje mokykloje vyko logopedžių Virginijos Marijos Šukštienės, Vidos Rugienės, Itos Lengvenienės, Živilės Jakimavičienės organizuotas projektas „Piname draugystės vainiką“ su Kauno vaikų darželio ,,Šarkelė“ komanda: grupės ,,Pelėdžiukai“ auklėtiniais, logopede Emilija Košeleviene, auklėtojomis Lina Daniulevičiene, Egle Kapustavičiene ir muzikos pedagoge Greta Jociuviene.

Projekte dalyvavo Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos komanda: 4a klasės mokiniai, 4a klasės mokytoja Loreta Vasiliauskienė ir logopedės.

Vaikai, turintys SUP dažnai susiduria su bendravimo problemomis. Jie nori bendrauti ir bendradarbiauti, tačiau dažnai nežino kaip pradėti pokalbį, kaip jį palaikyti, kaip susirasti draugą ir draugauti, kaip elgtis svečiuose ar kaip pasiruošti svečių atvykimui.

Mūsų projekto tikslas buvo supažindinti vaikus su bendravimo taisyklėmis, jas realiai įgyvendinant. Skatinome vaikus nusiteikti bendravimo džiaugsmui, buvimui kartu, palaikydami ir kurdami jaukią, saugią, kūrybinę aplinką. Norėjome, kad vaikai įsitikintų, kokie jie panašūs ir skirtingi ir siekėme, kad jie būtų palankūs ir pakantūs kitiems draugaudami. Skatinome bendravimą, norą susidraugauti per žaidimus ir bendrą veiklą, formavome sampratą apie bendravimo džiaugsmą ir naudą, patiriant teigiamas emocijas.

Ugdytiniai mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, patyrė teigiamų emocijų žaisdami ir dainuodami. Rašė vieni kitiems linkėjimus, piešė. Išmoko naujų žaidimų ir dainelių. Turtino savo žodyną, tobulino kalbinius įgūdžius. „Nupynėme draugystės vainiką“, nutiesėme tiltą ateičiai, manome, kad tokią veiklą tęsime.

Logopedė Virginija Marija Šukštienė

 

 

 


Erasmus+ projektas „Visi už vieną ir vienas už visus“

Dabuotojų ir moksleivių susitikimų tvarkaraštis

2017 m. lapkričio 29 - gruodžio 1 d. Pirmasis darbuotojų susitikimas, Vokietija, Hamelin

2018 m. balandžio 18-20 d. Antrasis darbuotojų susitikimas, Anglija, Hartlepool

2018 m. birželio 18-24 d. Pirmasis moksleivių susitikimas, Vokietija, Ith

2018 m. raugsėjo 16-22 d. Antrasis moksleivių susitikimas, Anglija, Hartlepool

2018 m. gruodžio 5-7 d. Trečiasis darbuotojų susitikimas, Slovakija, Presov

2019 m. vasario 4-10 d. Trečiasis moksleivių susitikimas, Slovakija, Tatrai

2019 m. balandžio 24-26 d. Ketvirtasis darbuotojų susitikimas Lietuva, Kaunas

2019 m. birželio 17-23 d. Ketvirtasis moksleivių susitikimas, Lietuva, Kuršių Nerija


Projektas Mokykimės bendrauti ir dovanoti gerumą

Kauno Jono Laužiko mokyklos logopedės Živilė Jakimavičienė, Ita Lengvenienė, Vida Rugienė, Virginija Šukštienė organizavo susitikimą su Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos mokiniais vykdydamos trumpalaikį projektą „Mokykimės bendrauti ir dovanoti gerumą“.

Mokyklos svečiai mokėsi artikuliacinės mankštos, taisyklingo kvėpavimo pratimų, smulkiosios motorikos užduočių, o mūsų mažieji mokinukai parodė, kaip atlikti įvairias tokias užduotis. Visi mokiniai mokėsi bendrauti. Vyresnieji padėjo mažiesiems atlikti aplikaciją „Sniego senis“. Mokiniai tarė taisyklingai garsus, sudarė taisyklingus sakinukus.

Tarp mokinių užsimezgė gražus betarpiškas bendravimas, pagalba bendradarbiaujant. Geri įspūdžiai, naudinga veikla paįvairino kasdieninį logopedo darbą, suteikė mokiniams galimybę pasireikšti, tobulino kalbą, skatino geras emocijas. 

 

20160119 111424

 


 Ekologinis projektas „Pasveikink mokytoją“

Projekto metu mokiniai rinko gamtinę medžiagą: giles, kaštonus, akmenukus, riešutų kevalus, kankorėžius ir antrines žaliavas – butelių kamščius, kartoną. Visa tai dažė grupėse, vandeniui atspariais dažais.

Projektą užbaigėme sukurdami lauko dekoraciją iš paruoštų medžiagų. Šia veikla siekėme vaikams parodyti, bei išmokyti juos kaip galima kūrybingai panaudoti įvairias natūralias medžiagas ir antrines žaliavas puošiant savo aplinką.                                                              

Projekto organizatoriai pedagogės Laimutė Kavešnikova ir Loreta Navalinskienė


 


 Nacionalinis projektas „AUGINKIME VIENI KITUS“

Mūsų mokykla nuo 2014 m. vasario 3 d. dalyvauja projekte „Auginkime vieni kitus“. Nacionalinis projektas „Auginkime vieni kitus“ skirtas draugystės ryšių puoselėjimui, saugesnės ir draugiškesnės aplinkos mokykloje kūrimui. Jo metu vyresnieji mokiniai taps mažesniųjų mokinių globėjais, vyresniaisiais draugais: žaidžiant, kuriant ir veikiant kartu, padedant mokytis bus pasirūpinta silpnesniais bendruomenės nariais, kuriami draugystės ir pasitikėjimo ryšiai tarp įvairaus amžiaus mokinių, įveikiamos patyčios ir susvetimėjimas.

Projekto tikslas – sumažinti mokinių susvetimėjimą ir patyčias, sukurti draugiškesnę aplinką mokykloje, sustiprinti tarp mokinių draugystės ryšius, bendra veikla ugdyti jaunesniųjų mokinių savivertę ir pasitikėjimą savimi, vyresniųjų mokinių socialinę raišką ir pilietinę atsakomybę.

Kodėl verta dalyvauti?

Lietuvoje nemaža dalis mokinių nesijaučia saugūs mokykloje, yra vieniši, patiria patyčias. Tai ypač aktualu tylesniems, mažiau bendraujantiems, nedrįstantiems atsiverti ar parodyti savo talentų mokiniams. Nesaugumo jausmas lemia blogesnę savijautą ir nepasitikėjimą savimi, daro neigiamą įtaką mokymosi rezultatams. Juk kiekvienas iš mūsų nori būti saugus ir pripažintas, turėti draugų ir gerai jaustis.

Dalyvavimas projekte „Auginkime vieni kitus“ naudingas visiems jo dalyviams, nes, visų pirma, padeda kurti saugesnę ir draugiškesnę aplinką mokykloje: mokiniai turės galimybę pažinti vieni kitus, susirasti draugų, drąsiau jaustis mokykloje, laisviau bendrauti.

Antra, mokiniai įgys bendravimo įgūdžių, atsakomybės, pasitikėjimo, orumo, bus skatinama savanorystė, globa ir rūpinimasis mažesniais, silpnesniais.

Galiausiai mokiniams bus sukurta galimybė atsiskleisti kūrybiškumą skatinančioje aplinkoje, keisti savo požiūrį į alternatyvias laisvalaikio praleidimo galimybes. Kartu pagerės mokymosi rezultatai, pats mokymasis taps įdomesnis ir dėl to sėkmingesnis.

https://www.youtube.com/watch?v=m4jl71Tqcpw&feature=youtu.be


Tęsiant ilgametį bendradarbiavimo projektą su  Kauno moksleivių techninės kūrybos centru, balandžio 14 – 30 dienomis,  centre vyko  paroda, kurioje buvo pristatyti Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos ugdytinių laisvalaikio  kūrybiniai darbai.

Parodą surengė bendradarbiavimo projekto koordinatorė, auklėtoja Laimutė Kavešnikova.

  


 

12

  

  


Projektas „SUPER VAIKAI“

super vaikai

Mokykloje, popamokinės veiklos metu vykdoma, sveikos mitybos ir gyvensenos be žalingų įpročių prevencija. 2013 m. lapkričio 04 d. sulaukėme svečių. VšĮ „D&DM” Kauno filialo direktorė Aušra Štreimikytė naudodama magnetinę lentą ir magnetukų rinkinį „Maisto pasirinkimo piramidė“ mokinius žaidimo forma supažindino su maisto įvairovę, sveikos mitybos principais bei taisyklėmis.

Taip pat akcentavo asmens higiena, priminė kada būtina plautis rankas ir kaip tai atlikti taisyklingai. Visi pasikartojo rankyčių plovimo judesius, kurie užtikrina tinkamą rankų higieną. Tai labai paprasti, bet labai svarbūs dalykai, kadangi net 80 proc. užkrečiamųjų ligų perduodama per nešvarias rankas.

Taip pat akcentavo valgymo kultūrą – valgyti atsisėdus, ištiesta nugara, ne prie televizoriaus, ar skaitant knygą, prie stalo, naudoti stalo įrankius, gerai sukramtyti maistą bei neplepėti. Visiems vaikams įteikta dovana – pratybų lapas su užduotimis, kad jie įtvirtintų įgytas žinias.

qwerertttyuirttbng

Mokykloje vyko popietė „Žalingiems įpročiams ir patyčioms ne vieta mokykloje“, kurios metu buvo siekiama, kad mokiniai suvoktų patyčių esmę, gebėtų išvengti rizikingų situacijų, įvertintų draugo ir draugystės svarbą.

paty2ios 1patycios

Projekto mokykloje koordinatorės Neformaliojo ugdymo ir socializacijos skyriaus vedėja Loreta Navalinskienė ir vyr. auklėtoja Jolanta Rinkūnienė 


 Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių projekte „Mano šeimos vasara“ dalyvavo ir tapo laureatu 2a specialiosios klasės mokinys Ugnius Jurevičius (mokytoja Irena Macijauskienė). Berniukas apdovanotas Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo A. Bagdono diplomu ir dovanėlėmis. 

ugnius

Buhalterija

Details

2017 III ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Pažyma dėl finanavimo sumų

Mokėtų ir gautų sumų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

Pajamų įmokų, skirtų programoms finansuoti, ataskaita

2017 III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS


2017 II ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2017 II ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS


2017 I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas


2016 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 BALANSAS

III ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


2015 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2015 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VSAFAS

2015 METŲ BALANSAS

2015 m. I ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2015 m. I ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. II ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2015 m. II ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. III ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2015 m. III ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS


2014 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 

2014 METŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2014 m. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. FINANSINĖS ATASKAITOS

2014 m. VSAFAS

2014 m. I ketv. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. I ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS

2014 m. II ketv. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. II ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS

2014 m. III ketv. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. III ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS


2013 12 31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

6 VSAFAS. 4 priedas

6 VSAFAS. 6 priedas

8 VSAFAS. 1 priedas

10 VSAFAS. 3 priedas

12 VSAFAS. 1 priedas

13 VSAFAS. 1 priedas

17 VSAFAS. 7 priedas

17 VSAFAS. 8 priedas

17 VSAFAS. 12 priedas

20 VSAFAS. 4 priedas

20 VSAFAS. 5 priedas

25 VSAFAS. priedas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Priedų sąrašas


2011 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 METŲ ANTROJO KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2011 m. I ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2011 m. II ketv.

Padėkos

Details

Lapkričio 24 dieną Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje  įvyko  tarptautinis pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių kompiuterinių pateikčių konkurso pagal Aleksandro Puškino kūrinį „Pasaka apie auksinį gaidelį“ baigiamasis renginys. Baigiamajame konkurso renginyje dalyvavo Kauno miesto, Rusijos ir Ukrainos miestų  mokyklos pradinių klasių mokiniai.Už darbelį 1 specialiosios klasės mokinys Gabrielius Grinevičius buvo apdovanotas padėka ir dovanėle. Šaunuolis!

pasaka apie auksini gaideli


Kovo 2 dieną 4a klasės mokinys Ugnius Jurevičius dalyvavo miesto IKT konkurse „Mano Lietuva“, kur pristatė savo darbą „Lietuva ir abėcėlė“. Berniukas buvo apdovanotas padėkos raštu, prizais.  

002

 

   


  

padeka.atsvaitai6

 

      Informaciją galite rasti tinklalapiuose:

  

 


 

 

bepatyciu2015

  


 

Ugnius Jurevičius, 3a klasės mokinys šių metų kovo 5 d. dalyvavo Kauno miesto pradinių klasių mokinių IKT projekto „Mano Lietuva“, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti konkurse ir buvo apdovanotas padėkos raštu ir dovanėlėmis.

 

050

 


 

2015 metų sausio 6 dieną 3a klasės mokinys Ugnius Jurevičius kartu su mokytoja Irena Macijauskiene dalyvavo Respublikinių ir tarptautinių konkursų, festivalių, varžybų nugalėtojų pagerbimo šventėje miesto Rotušėje, kur gavo Kauno miesto mero apdovanojimus meno srityje.

 

DSCF2349-1

 


 

Ema Gaidilionytė (3a klasė) dalyvavo respublikiniame konkurse „Rudeniui“ ir jos kurtas eilėraštukas pateko į organizatorių išleistą knygelę. Sveikiname!

 

SAM 3681

 

 


 

Kauno Simono Daukanto vidurinėje mokykloje spalio 23 dieną vyko Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių darbų paroda „Mano šeimos vasara“. Joje dalyvavo 41 mokinys su savo šeima iš 27 Kauno miesto mokyklų. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis, o nugalėtojai diplomais ir atminimo dovanomis: 

1. Augustė Norbutaitė, Kauno Paparčio pradinė mokykla;

2. Airidas Kuprius, Kauno Humanitarinė pagrindinė mokykla;

3. Dagnė Valukonytė, Kauno Humanitarinė pagrindinė mokykla;

4. Guoda Šmitaitė, Kauno Kazio Griniaus progimnazija;

5. Matas Tamulynas, Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla;

6. Ugnius Jurevičius, Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla;

7. Oskaras Stepanovas,  Kauno Puškino gimnazija;

8. Paulė Pužauskaitė, Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla;

9. Skaistė Zubenaitė, Kauno Panemunės pradinė mokykla;

10. Benas Povilauskas, Kauno Milikonių vidurinė mokykla.

Sveikiname :)

 

DSCF2089-1

 

 


 

Šių metų balandžio 28 – birželio 2 dienomis vyko kasmetinė Kauno miesto mokyklų mokinių technologijų darbų paroda „Saulutės simbolis rankdarbiuose“ Motinos ir Tėvo dienoms paminėti. Parodoje dalyvavo technologijų mokytojai Diana Marozienė, Albinas Jonikas ir Darius Regelskis su mokinių pagamintais darbais. Paroda vyko Kauno pilies muziejuje. Buvo eksponuota virš 50 įvairaus profilio Kauno mokyklų mokinių darbų.

Parodos laureatu ir geriausiu darbu buvo įvardintas mūsų mokyklos mokinio Kąstyčio Bajorino darbas „Saulelė koplytstulpyje“. Tarp geriausių darbų į pirmą dešimtuką pateko ir 7a klasės mokinio Jono Kovaliovo darbas „Mano saulė“.

Mokinius paruošė technologijų mokytojas Darius Regelskis

 

DSC01018


 


 

Ugnius Jurevičius, 2a specialiosios klasės mokinys (mokytoja I.Macijauskienė) dalyvavo tarptautinėje pradinių klasių mokinių, jų šeimos narių ir mokytojų kūrybinių darbų virtualioje parodoje ,,Piešiame kompiuteriu“. Berniukas apdovanotas knygelėmis, padėkos raštu už novatoriškumą ir išradingumą. Vaikai pasivaišino rėmėjų dovanotu tortu, šventiškai praleido popietę. 

DSCF8691DSCF8702

 


 

 

padeka

   

Šiandien  

Penktadienis, 23 Vasaris 2018
00:20:54
   

Nuorodos  

   

Vaikų linija  

Vaiku linija

   
   

Pamokų laikas  

pamokulaikas.png
   

Mus aplankė  

110726
ŠiandienŠiandien3
VakarVakar98
Šią savaitęŠią savaitę289
Šį mėnesįŠį mėnesį1994
Iš visoIš viso110726