Bendrosios žinios

Parama

Details

Mes būsime dėkingi, jeigu savo 2 proc. nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio skirsite Kauno Jono Laužiko mokyklai. Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų.

2 proc. paramą galite skirti šiais dviem būdais:

  • Internetinės bankininkystės pagalba prisijungę prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildę FR0512 formą internetu. Formą galite užpildyti patys, deklaruodami savo pajamas ar turtą, ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. Formos pildymo ir pateikimo taisyklės. Jei privalote pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas turi būti pateikiamas kartu su deklaracija. Jei neteikiate metinės pajamų mokesčio deklaracijos, galite pateikti tik šį prašymą.

  • Atsispausdinti FR0512 formą ir užpildyti. Čia galite atsisiųsti FR0512 formą su mokyklos duomenimis ir įvesti savo duomenis (užpildytos FR0512 formos pavyzdį). Užpildytą formą galima nunešti arba išsiųsti paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai (viename voke galima siųsti vieno asmens deklaraciją). Be to, galite ją atnešti ir į mokyklos biblioteką (110 kab.) arba raštinę.

Finansinę paramą galite pervesti į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą:

Gavėjas: Kauno Jono Laužiko mokykla
Įmonės kodas: 290983050
Atsiskaitomoji sąskaita: LT907300010002230697
Banko pavadinimas: AB „Swedbank“
Banko kodas: 73000

Mokyklos pristatymas

Details

Priėmimas

Details

 

Prašymai mokytis Kauno Jono Laužiko mokykloje priimami nuo 2018 03 07 12 val. prisijungiant
Vieša (tėvelių) dalis: https://imokykla.kaunas.lt

Jei neturite galimybės namuose ar kitoje vietoje jungtis prie internetinės svetainės, atvykite į mokyklą, padėsime Jums registruoti prašymus.

Registruotis internetinėje svetainėje galima tik deklaravusiems gyvenamąją vietą Kaune. Pageidaujantiems mokytis iš Kauno rajono, reikia pateikti prašymą raštu.

Prašymai internetinėje svetainėje priimami iki 2018-06-01, vėliau priimami prašymai raštu.

Atvykstant į mokyklą reikia pateikti:
– prašymą už vaiką metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų),
– pažymą apie vaiko sveikatą (ligos istorijos išrašas forma 027a);
– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą– pedagoginio psichologinio centro (tarnybos) pažymą apie vaikui nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius;
– neįgalumo lygio nustatymo pažymą (ir kopiją);
– specialiosios pagalbos (slaugos) poreikio nustatymo pažymą (ir kopiją);
– neįgaliojo pažymėjimą (ir kopiją);
– 2 dokumentines fotonuotraukas.

 Priėmimo komisija dirba darbo dienomis 8-16 val. 205 kabinete.

Įsakymas dėl mokinių priėmimo į mokykla komisijos sudarymo


INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
SPRENDIMAS 
DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 

Kaunas

Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.

Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.

Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m. bus galima elektroniniu būdu.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.

PASTABA
Kauno Jono Laužiko mokykla savo priskirtos aptarnavimo teritorijos neturi. Mokiniai priimami iš viso Kauno miesto ir Kauno rajono.

Tel. pasiteiravimui 8 37 351099 – direktorė, 8 37 350658 – pavaduotoja

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Vaizdo medžiaga

Details

2018/2019 mokslo metai

2017/2018 mokslo metai

 

   

Šiandien  

Antradienis, 11 Gruodis 2018
15:45:17
   

Nuorodos  

   

Vaikų linija  

Vaiku linija

   
   

Pamokų laikas  

pamokulaikas2018.png
   

Mus aplankė  

131198
ŠiandienŠiandien64
VakarVakar99
Šią savaitęŠią savaitę163
Šį mėnesįŠį mėnesį766
Iš visoIš viso131198