Finansinės ataskaitos

Details

2018 III ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamsis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita


2017 IV ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

2017 IV KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS 

2017 III ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Pažyma dėl finanavimo sumų

Mokėtų ir gautų sumų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

Pajamų įmokų, skirtų programoms finansuoti, ataskaita

2017 III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

2017 II ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2017 II ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS

2017 I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas


2016 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2016 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 BALANSAS

III ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


2015 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2015 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VSAFAS

2015 METŲ BALANSAS

2015 m. I ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2015 m. I ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. II ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2015 m. II ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. III ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2015 m. III ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS


2014 m. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 

2014 METŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2014 m. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. FINANSINĖS ATASKAITOS

2014 m. VSAFAS

2014 m. I ketv. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. I ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS

2014 m. II ketv. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. II ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS

2014 m. III ketv. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. III ketv. FINANSINĖS ATASKAITOS


2013 12 31 FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

6 VSAFAS. 4 priedas

6 VSAFAS. 6 priedas

8 VSAFAS. 1 priedas

10 VSAFAS. 3 priedas

12 VSAFAS. 1 priedas

13 VSAFAS. 1 priedas

17 VSAFAS. 7 priedas

17 VSAFAS. 8 priedas

17 VSAFAS. 12 priedas

20 VSAFAS. 4 priedas

20 VSAFAS. 5 priedas

25 VSAFAS. priedas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Priedų sąrašas


2011 METŲ PIRMOJO KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 METŲ ANTROJO KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2011 m. I ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2011 m. II ketv.

   

Šiandien  

Penktadienis, 24 Gegužė 2019
08:52:18
   

Nuorodos  

   

Vaikų linija  

Vaiku linija

   
   

Pamokų laikas  

pamokulaikas2018.png
   

Mus aplankė  

147935
ŠiandienŠiandien32
VakarVakar103
Šią savaitęŠią savaitę486
Šį mėnesįŠį mėnesį2450
Iš visoIš viso147935