Mokyklos dokumentai

Details

2018 m. vadovo veiklos ataskaita

2019 m. veiklos planas

Tėvų komitetas

2019–2021 m. strateginis planas

2018-2019 m.m. pradinio, pagrindinio individualizuotų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų planai

2018-2019 m. m. pradinių ir lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis

2018-2019 m. m. neformalaus švietimo tvarkaraštis

Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo


Dėl privalomųjų neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos filtravimo priemonių naudojimo


Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Dėl mokyklos pavadinimo pakeitimo


2017-2018 m. m. pradinio, pagrindinio individualizuotų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų planai

1 priedas Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašas

2 priedas. 1-2 klasių pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas

3 priedas. Pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas

4 priedas. Komunikacinė veikla

 5 priedas. Meninė veikla

6 priedas. 5-10 klasių bei socialinių įgūdžių ugdymo klasių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, socialinės bei prevencinių dienų, sąrašas

7 priedas Pradinių klasių kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, socialinės bei prevencinių  dienų, sąrašas

2017/18 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės,  praktinės, socialinės, prevencinės veiklos programa

2017-2018 m. m. neformalaus švietimo tvarkaraštis


Kauno Jono Laužiko mokyklos 2016-2018 m. strateginis planas

Kauno Jono Laužiko mokyklos 2017 m. veiklos planas

Kauno Jono Laužiko mokyklos veiklos tobulinimo planas

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos strateginis planas

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos nuostatai

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos darbuotojų etikos kodeksas

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Darbo su linkusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti mokyklą moksleiviais tvarkos aprašas

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Pašalinių asmenų lankymosi Kauno Jono Laužiko specialiojoje mokykloje tvarka

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių apskaitos organizavimo tvarkos aprašas


2016-2017 m. m. pradinio, pagrindinio individualizuotų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo planai

2016-2017 m. m. mokinių pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programa

2016-2017 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos programa

1 priedas. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašas

2 priedas. Komunikacinė veikla

3 priedas. Pažintinė veikla

4 priedas. Meninė veikla

5 priedas. Fizinė veikla


Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo Kauno Jono Laužiko  specialioje mokykloje tvarkos aprašas

2018METŲ VEIKLOS ATASKAITA

   

Šiandien  

Penktadienis, 24 Gegužė 2019
09:02:04
   

Nuorodos  

   

Vaikų linija  

Vaiku linija

   
   

Pamokų laikas  

pamokulaikas2018.png
   

Mus aplankė  

147935
ŠiandienŠiandien32
VakarVakar103
Šią savaitęŠią savaitę486
Šį mėnesįŠį mėnesį2450
Iš visoIš viso147935