Priėmimas

Details

Kviečiame mokytis Kauno Jono Laužiko mokykloje pagal, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją, antrąją dalį ir socialinių įgūdžių ugdymo programą.

Pateikti prašymus pradėti mokytis 2019–2020 m. m. galima

nuo 2019 m. kovo 7 d. 12.00 val.

Prašymus pateikti galima elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt

Pateikti prašymus elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto, Kauno rajono ir Kauno apskrities teritorijoje. Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti Kauno Jono Laužiko mokykloje 205 kab. darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.

Prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, į mokyklą priimami vaikai turintys intelekto sutrikimą:

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

  1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
  2. Pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.).
  3. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentus: PPT aktas, neįgalumo lygio pažyma (jei turi).

Dokumentai priimami Kauno Jono Laužiko mokykloje 205 kab. darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.


Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į mokykloje esančias laisvas vietas.

2019-2020 m. m. komplektuojamos:

  • dvi pirmos klasės po 7-12 mokinių;

Nuo 2019-09-01 yra laisvų vietų 3 klasėje ir 5, 7, 9 klasėse.


MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel. (8 37) 35 06 58:

Komisijos pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Rimkevičienė

Komisijos sekretorė - mokyklos tarybos pirmininkė, specialioji pedagogė Sandra Galvelienė

Komisijos nariai:

VKG narė, specialioji pedagogė, logopedė Daiva Krutejevienė

Logopedų metodinės grupės pirmininkė, logopedė Virginija Šukštienė,

Socialinė pedagogė Edita Išganaitienė.

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta  - 205 kabinetas.

Mokinių priėmimo komisijos darbo laikas: 8.00-12.00 val.

PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS NUSTATYMO

   

Šiandien  

Antradienis, 23 Balandis 2019
21:59:17
   

Nuorodos  

   

Vaikų linija  

Vaiku linija

   
   

Pamokų laikas  

pamokulaikas2018.png
   

Mus aplankė  

144828
ŠiandienŠiandien94
VakarVakar85
Šią savaitęŠią savaitę179
Šį mėnesįŠį mėnesį2710
Iš visoIš viso144828