Viešnagė Signatarų namuose ir pažintis su sovietmečiu

Details

 Gegužės 16 d. 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, I ir II socialinių įgūdžių ugdymo metų klasės mokiniai vyko į Vilniuje Lietuvos nacionaliniame muziejuje įsikūrusius Signatarų namus. Mūsų mokyklos mokiniams buvo smalsu apsilankyti kambaryje, kuriame dabar eksponuojamas 2018 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos narių pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės Aktas.

Moksleiviai susipažino su atnaujinta ekspozicija, kurioje vaizdingai, pasitelkiant klasikines priemones ir naujas technologijas, pristatomas Lietuvos kelias į valstybingumą (nuo XIX a. antros pusės iki lemtingojo Vasario 16-osios Akto pasirašymo).

Daug sužinoję apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, mokiniai ir juos lydintys mokytojai lyg kokia laiko mašina buvo nugabenti į netolimą praeitį – sovietmetį. Visa tai dėka  Nemenčinėje (Vilniaus r.) vykstančio edukacinio renginio „1984. Ekskursija Spektaklis“.

Vaikai sužinojo kokia ta jų nepatirta, bet filmuose matyta ar iš tėvų ar senelių girdėta Sovietų Sąjungos priespauda, aplinka ir buitis. Grįžę į dabartį mokiniai pajautė palengvėjimą ir džiaugėsi, kad gyvena laisvoje Lietuvoje ir gali kalbėti savo gimtąja kalba.

20180516 132014

Mokytojos Loreta Vasiliauskienė, Lina Zubavičienė, Diana Marozienė, Lina Kralikauskienė, Vitalija Milketienė

Ugnis reikalinga, bet elkis atsakingai

Details

Gegužės 8 d. Kauno Jono Laužiko mokyklos mokiniai dalyvavo išvykoje į Kauno apskrities priešgaisrinę gelbėjimo stotį. Išvykos tema – „Ugnis reikalinga, bet elkis atsakingai“.

Stotyje susipažinome su ugniagesio gelbėtojo profesija, ugniagesys Robertas parodė ugniagesių darbo ir poilsio vietas, supažindino su įvairia gelbėjimo technika. Prevencinės veiklos poskyrio vyresnioji specialistė Džiuginta labai įdomiai ir išsamiai papasakojo apie saugų elgesį su ugnimi. Mokiniai su auklėtojomis pasveikino ugniagesius su jų profesine švente Šv. Florijono diena.

Išvyką organizavo Vilija Stankevičienė ir Nadiežda Kustrina


Dainos, šokiai ir eilėraščiai mamoms

Details

Motinos diena - tai prisilietimo prie šimtmečiais liaudies kurtų nacionalinių vertybių, papročių, dainų, tai gerumo ir atsakomybės ugdymo bei patikrinimo diena, tai šeimos židinio šventė. Tikrai prasminga bus, kai motinai pagarbą jausime ne vieną, o visas dienas, visą gyvenimą. Tebūnie Motinos diena gražiausia ir prasmingiausia šeimos, kur prasideda mūsų dvasingumo šaknys, šventė.

Gegužės 3 d. Kauno Jono Laužiko mokykloje šventiškai nusiteikusios rinkosi mamytės. O kaip gi kitaip, kai jų vaikai buvo paruošę tiek širdį jaudinančių pasirodymų! Maži ir dideli, norėdami padėkoti savo mylimoms mamytėms už meilę ir kantrybę, dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius ir dovanojo dovanas. Mažiausiems patalkino ir mamos, užlipusios kartu į sceną ir prisijungusios prie mažųjų pasirodymo.

Renginio pabaigoje buvo įteiktos padėkos mamoms, dalyvavusioms iniciatyvoje „Mamos pamoka“ ir surengusioms mokykloje netradicines pamokas.

Vyresnioji mokytoja Nijolė Šykštienė

Pažintis su stumbrų gyvenimu ir žygis Nevėžio senvage

Details

Kauno Jono Laužiko mokyklos mokiniai kartu su mokytojais gegužės 9 dieną išsiruošė į Krekenavos regioninį parką, kuriame vyko dvi edukacinės programos.

Programoje „Pašilių stumbrynas“ vaikai turėjo galimybę gėrėtis stumbrais iš apžvalgos aikštelės, stebėti kaip jie maitinasi ar ilsisi saulės atokaitoje. Mokiniai susipažino su europinių stumbrų gyvenimu, išgirdo įdomių pasakojimų apie stambiausius laukinius gyvūnus. 

Edukacinė programa „Nevėžio upės senvagių labirintais“ visi dalyviai buvo pakviesti į žygį. Jo metu mokiniai susipažino su žymiausia Krekenavos regioninio parko kraštovaizdžio vertybėmis – Nevėžio upės senslėniu, senvagėmis ir Europos Bendrijos svarbos pievų buveinėmis, kuriose gyvena įvairūs augalai ir gyvūnai.

Kauno Jono Laužiko mokyklos mokiniai kartu su mokytojais gegužės 9 dieną išsiruošė į Krekenavos regioninį parką, kuriame vyko dvi edukacinės programos.

Programoje ,,Pašilių stumbrynas“ vaikai turėjo galimybę gėrėtis stumbrais iš apžvalgos aikštelės, stebėti kaip jie maitinasi ar ilsisi saulės atokaitoje. Mokiniai susipažino su europinių stumbrų gyvenimu, išgirdo įdomių pasakojimų apie stambiausius laukinius gyvūnus.

Edukacinė programa ,,Nevėžio upės senvagių labirintais“ visi dalyviai buvo pakviesti į žygį. Jo metu mokiniai susipažino su žymiausia Krekenavos regioninio parko kraštovaizdžio vertybėmis – Nevėžio upės senslėniu, senvagėmis ir Europos Bendrijos svarbos pievų buveinėmis, kuriose gyvena įvairūs augalai ir gyvūnai.

Respublikinė konferencija Kauno Jono Laužiko mokykloje

Details

2018 m. gegužės 11 d. Kauno Jono Laužiko mokykloje vyko Respublikinė konferencija „SUP mokinių ugdymas netradicinėse aplinkose“, į kurią susirinko specialieji pedagogai ir logopedai iš visos Lietuvos. Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi kūrybiškai organizuojant mokymo(si) procesą netradicinėse aplinkose.

Muzikiniu etiudu „Istorijų karuselė“ konferenciją atidarė Kauno Jono Laužiko lavinamosios klasės mokiniai. Šeštokai nežodinėmis komunikacijos priemonėmis ir meno kalba atskleidė savo mylimiausių knygelių personažus.

Mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Rimkevičienė konferencijos dalyviams pasakojo apie ugdymui ir mokymuisi pritaikomas lauke vietas ir aplinkas (mokyklos šiltnamį, lauko laboratoriją, bandymų zonas, muzikinę žaidimų aikštelę, poilsio zonas). Akcentuodama pedagogo profesinį tobulėjimą ir išradingumą lektorė LEU prof. habil.dr. Irena Leliūgienė nagrinėjo svarbiausias Lietuvos švietimo aktualijas ir naujienas, aptarė svarias profesoriaus Jono Laužiko pedagogines tiesas, kuriomis verta vadovautis ir šiandien. Gerąja patirtimi apie SUP mokinių ugdymo netradicinėse aplinkose ypatumus pasidalino Kauno Jono Laužiko specialioji pedagogė Aurika Stepankevičienė.

Pertraukos metu konferencijos svečiai susipažino su mokykla, mokyklos fojė apžiūrėjo stendinius pranešimus: „Logopedinės pratybos netradicinėse erdvėse” (logopedės Virginija Marija Šukštienė, Vida Rugienė, Ita Lengvenienė, Živilė Jakimavičienė, Ona Padaigienė), „Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose“ (mokytoja Diana Marozienė), integruotos pamokos „Aš kepėjas“ (mokytojos Daiva Krutėjevienė, Nijolė Milaknienė), „Nepamokinis SUP mokinių ugdymas netradicinėse aplinkose“ ( neformaliojo ugdymo ir socializacijos skyriaus vedėja Loreta Navalinskienė), „Mokomės ne tik klasėje“ (mokytoja Lida Svylienė).

Kauno lopšelio – darželio „Nežiniukas” direktorė Edita Gaižauskienė išsamiai pristatė Nežiniuko miesto idėja grįstą edukacinių aplinkų kūrimą SUP vaikams. Pasisėmėme įvairiausių idėjų, išklausėme naudingų minčių. „Netradicinė veikla - integracijos tiltas į visuomenę“, - savo pranešime teigė Kėdainių specialiosios mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Dalia Kvedarienė ir IT mokytoja Vaiva Siutilienė. Kruopščiai parengtas pranešimas visiems sukėlė daug minčių. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė metodininkė Aldona Jarmulkienė kalbėjo apie klausos negalią turinčių mokinių ugdymą netradicinėse aplinkose. Konferencijos klausytojai susipažino su Dabikinės Vladimiro Zobovo mokyklos specialiųjų pedagogių Rasos Danilavičienės ir Birutės Elenos Jakaitienės patirtimi dirbant ir ugdant mokinius netradicinėse erdvėse. Kauno Kovo 10-osios gimnazijos mokytoja Dalia Varnaitė dalijosi gerąja patirtimi apie ergoterapijos priemonių taikymo programą, tikslingas veiklų rūšis, pokyčius ir reikšmę funkciniam savarankiškumui didinti. „Patyrimu grįstas mokymas yra įdomus“, – teigė netradicines pamokas ir praktinę mokinių veiklą jose įdomiai pristačiusi Kauno Jono Laužiko mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė Lida Svylienė. Pilietiškumo veiklas netradicinėse aplinkose aptarė mokytoja metodininkė Loreta Vasiliauskienė.

Gyvenimas mokykloje įdomus ir prasmingas tiek, kiek leidžiame mokiniams ir sau tobulėti. Viskas, į ką sutelkiame dėmesį šiandien – plėsis ir padės augti mūsų vaikams. Mąstykime ir veikime skatinami gerų idėjų!

Kauno Jono Laužiko mokyklos administracijos ir pedagogų vardu nuoširdžiai dėkojame konferencijos „SUP mokinių ugdymas netradicinėse aplinkose Kauno Jono Laužiko mokykloje“ pranešėjams, svečiams, klausytojams. Linkime sėkmingo ir kūrybiško mokymo(si).

Mokytojos metodininkės Audronė Vekterienė ir Virginija Marija Šukštienė

   

Šiandien  

Ketvirtadienis, 15 Lapkritis 2018
08:38:51
   

Nuorodos  

   

Vaikų linija  

Vaiku linija

   
   

Pamokų laikas  

pamokulaikas2018.png
   

Mus aplankė  

129452
ŠiandienŠiandien28
VakarVakar81
Šią savaitęŠią savaitę264
Šį mėnesįŠį mėnesį949
Iš visoIš viso129452